1 - Polisi Kerajaan, 2 - Ekonomi, 3 - Pihak Berkuasa Tempatan

1b. Memastikan PAC memainkan peranan sebagai badan ‘check and balance’ yang bebas dan telus

May 10, 2018
Achieved
Nov 2018

Penubuhan Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Kecekapan, Kebertanggungjawaban Dan Ketelusan Negeri Melaka

Facebook November 16, 2018