1 - Polisi Kerajaan, 2 - Ekonomi, 3 - Pihak Berkuasa Tempatan

1c. Semua projek dan proses perolehan dibuat secara tender terbuka

May 10, 2018
Achieved
Jan 2019

Melaka tetap kuota 30 peratus usahawan baharu kontrak kerja secara tender terbuaka

Bernama.com January 30, 2019

Jul 2018

MELAKA : BELUMPUN 3 BULAN TAPI BANYAK KEJAYAAN DICAPAI

Blogspot July 21, 2018