1 - Polisi Kerajaan, 2 - Ekonomi, 3 - Pihak Berkuasa Tempatan

1d. Menghadkan tempoh perkhidmatan Ketua Menteri selama 2 penggal sahaja

May 10, 2018
Achieved
Mar 2019

MELAKA HADKAN TEMPOH JAWATAN KM

MelakaKini March 20, 2019