1 - Polisi Kerajaan, 2 - Ekonomi, 3 - Pihak Berkuasa Tempatan

1e. Menstruktur semula syarikat-syarikat GLC yang lemah supaya menjadi syarikat yang berdaya maju

May 10, 2018
Achieved
Oct 2018

Semua syarikat GLC di Melaka akan dinilai semula

MelakaKini October 23, 2018