1 - Polisi Kerajaan, 2 - Ekonomi, 3 - Pihak Berkuasa Tempatan

1g. Memanjangkan persidangan DUN kepada 7 hari bagi setiap persidangan

May 10, 2018
Achieved
Nov 2018

Hari Ketujuh, Persidangan Ketiga DUN Melaka, Kali Ke-14

Facebook November 19, 2018