1 - Polisi Kerajaan, 2 - Ekonomi, 3 - Pihak Berkuasa Tempatan

1j. Menubuhkan Institut Melaka sebagai badan pemikir dan memajukan negeri dan rakyat

May 10, 2018
Achieved
Jun 2018

Penubuhan Institut Tun Perak

Facebook June 29, 2018