1 - Polisi Kerajaan, 2 - Ekonomi, 3 - Pihak Berkuasa Tempatan

1l. Mengkaji semula sistem perjawatan kakitangan kerajaan negeri yang berstatus kontrak

May 10, 2018
Not started