1 - Polisi Kerajaan, 2 - Ekonomi, 3 - Pihak Berkuasa Tempatan

1m. Memastikan pembangunan seimbang di seluruh negeri dengan tidak menumpukan kepada sesuatu kawasan tertentu sahaja

May 10, 2018
In progress
Apr 2019

Pelancongan luar bandar dirancakkan lagi

MelakaKini April 16, 2019