1 - Polisi Kerajaan, 2 - Ekonomi, 3 - Pihak Berkuasa Tempatan

2c. Potongan harga tiket untuk anak-anak Melaka yang mengunjungi tempat-tempat pelancongan.

May 10, 2018
Achieved
Apr 2019

15 April, semua muzium beri diskaun pada pemilik ic 04 & 30

MelakaKini April 14, 2019