1 - Polisi Kerajaan, 2 - Ekonomi, 3 - Pihak Berkuasa Tempatan

3a. Mengkaji dasar-dasar dan peraturan yang menyusahkan rakyat serta menambahbaikkan sistem perkhidmatan PBT

May 10, 2018
Achieved
Jul 2018

PBT platform rakyat kepada kerajaan

MelakaKini July 22, 2018