1 - Polisi Kerajaan, 2 - Ekonomi, 3 - Pihak Berkuasa Tempatan

3b. Mengkaji semula kadar cukai pintu, taksiran dan lesen perniagaan bagi meringankan beban rakyat

May 10, 2018
Achieved
Nov 2018

Kadar cukai taksiran di Melaka kekal

Sinar Harian November 17, 2018