1 - Polisi Kerajaan, 2 - Ekonomi, 3 - Pihak Berkuasa Tempatan

3c. Menghilangkan birokrasi politik dalam kelulusan projek dan pemilihan perjawatan

May 10, 2018
Achieved
May 2018

‘Reposition’ untuk tingkat kualiti perkhidmatan

MelakaKini May 22, 2018