4 - Pentadbiran Tanah, 5 - Perumahan, 6 - Pendidikan

4c. Mengekalkan tanah MCL dan menggantikan semula tanah MCL yang hilang

May 10, 2018
Achieved
Feb 2019

Kerajaan PH Melaka berjaya tunaikan hampir 100% Janji

the melaka kini.com February 07, 2019