4 - Pentadbiran Tanah, 5 - Perumahan, 6 - Pendidikan

5b. Memperketatkan syarat penjualan rumah kos rendah dan rumah mampu milik kepada hanya golongan yang benar-benar layak

May 10, 2018
Not started