4 - Pentadbiran Tanah, 5 - Perumahan, 6 - Pendidikan

5c. Memperkemaskan kuota pemilikan hartanah mengikut taburan penduduk

May 10, 2018
Not started