4 - Pentadbiran Tanah, 5 - Perumahan, 6 - Pendidikan

6a. Menaikkan insentif pembangunan kepada sekolah-sekolah agama rakyat sekolah persendirian Cina dan Tamil serta memastikan kemudahan asas dan prasarana berada dalam keadaan baik dan berteknologi tinggi

May 10, 2018
Achieved
Jan 2019

Melaka agih bantuan RM8.7 juta kepada pelajar sekolah

Sinar Harian January 21, 2019

Jan 2019

Melaka Tubuh Jabatan Pendidikan Islam

Sinar Harian January 02, 2019

Nov 2018

Kementerian Pendidikan Paling Banyak Dapat

Harian Metro November 02, 2018