4 - Pentadbiran Tanah, 5 - Perumahan, 6 - Pendidikan

6b. Menaja pelajar-pelajar berpotensi tinggi dalam bidang kritikal sehingga berjaya dan kembali berkhidmat kepada negeri Melaka

May 10, 2018
Achieved
Feb 2019

Kerajaan PH Melaka berjaya tunaikan hampir 100% Janji

themelakakini February 07, 2019