4 - Pentadbiran Tanah, 5 - Perumahan, 6 - Pendidikan

6c. Menaja pelajar-pelajar yang layak bagi melanjutkan pengajian ke IPT tanpa mengira kursus yang diambil

May 10, 2018
In progress
Dec 2018

Sebahagian dari anak-anak negeri Melaka yang telah mendapat tempat di IPT telah di taja oleh Kerajaan Negeri Melaka

Mesyuarat Post Exco Pendidikan Negeri Melaka December 15, 2018