4 - Pentadbiran Tanah, 5 - Perumahan, 6 - Pendidikan

6e. Memastikan IPT milik kerajaan negeri mencapai tahap pencapaian setanding dengan IPTA dan IPTS antarabangsa

May 10, 2018
Not started