7 - Belia, 8 - Wanita & Keluarga, 9 - Kesihatan

7a. Menyediakan program pembangunan belia seperti kursus kemahiran keusahawanan dan menyediakan Dana Khas Keusahawanan

May 10, 2018
Achieved
Feb 2019

Program Keusahawanan Berstruktur Negeri Melaka

Facebook February 04, 2019

Sep 2018

Enam Dana Kerajaan Bantu Usahawan

iMoney September 19, 2018

Aug 2018

18 syarikat usahawan Melaka terima geran SME Corp

Utusan Malaysia August 17, 2018