10 - Zakat, 11 - Kebajikan & Kerohanian, 12 - Sukan

10b. Memastikan pengagihan wang zakat mampu membasmi kemiskinan tegar melalui program-program keusahawanan yang diusahakan oleh asnaf

May 10, 2018
Achieved
Dec 2018

Peranan zakat akan diperkasakan

MelakaKini December 05, 2018