10 - Zakat, 11 - Kebajikan & Kerohanian, 12 - Sukan

11b. Menstruktur mekanisme bantuan kebajikan bagi memastikan ianya benar-benar diterima oleh golongan yang layak

May 10, 2018
In progress
Jan 2019

Kerajaan negeri prihatin, pantau penerima bantuan JKM

MelakaKini January 04, 2019