10 - Zakat, 11 - Kebajikan & Kerohanian, 12 - Sukan

11d. Mewujudkan skim bantuan kematian kepada waris si mati

May 10, 2018
Achieved
Apr 2019

MAIM dekati Asnaf, Khairat Kematian

Melaka Kini April 14, 2019

Apr 2019

Bantuan Khairat Kematian Negeri Melaka

Melaka Kini April 12, 2019