10 - Zakat, 11 - Kebajikan & Kerohanian, 12 - Sukan

11e. Mewujudkan skim khas seperti perniagaan sebagai sumber pendapatan kedua kepada pemandu teksi, petani, penoreh getah, buruh, nelayan, pesara polis dan tentera

May 10, 2018
In progress
Jul 2018

Bantuan persekolahan tahunan untuk penoreh getah, buruh, nelayan, pesara.

Melaka Kini July 17, 2018

Jul 2018

Bantuan untuk penoreh bukan pemilik, pemandu teksi, buruh, nelayan

Melaka Kini July 16, 2018