10 - Zakat, 11 - Kebajikan & Kerohanian, 12 - Sukan

11f. Menyediakan tempat khas untuk masyarakat India mengadakan upacara sembahyang, kematian dan membuang/melepaskan abu ke laut

May 10, 2018
In progress
Feb 2019

Melaka tinjau lokasi sesuai buang abu mayat

MelakaKini February 22, 2019