10 - Zakat, 11 - Kebajikan & Kerohanian, 12 - Sukan

12b. Menyediakan insentif dan bantuan kebajikan untuk atlet-atlet yang berjaya di peringkat kebangsaan dan antarabangsa

May 10, 2018
In progress
Apr 2019

Melaka menambahbaik kadar elaun atlet & jurulatih bagi menghadapi SUKMA 2020

MelakaKini April 02, 2019