13 - Pelancongan, 14 - Alam Sekitar, 15 - Pengangkutan

13a. Mengekal, membaik-pulih dan mewujudkan produk-produk baru pelancongan seperti Melaka City Festival dengan mempromosikan budaya kesenian warisan komuniti

May 10, 2018
In progress
Apr 2019

Promosi Pelancongan baharu Melaka akan diperkenal

MelakaKini April 16, 2019