13 - Pelancongan, 14 - Alam Sekitar, 15 - Pengangkutan

13c. Mewujudkan ‘Flea Market’ sepanjang Sungai Melaka untuk usahawan-usahawan desa memasarkan barangan kraftangan dan sebagainya

May 10, 2018
Not started