13 - Pelancongan, 14 - Alam Sekitar, 15 - Pengangkutan

14a. Mewujudkan pusat pelupusan sampah mengikut daerah dengan memperkenalkan sistem pelupusan sisa pepejal terkini

May 10, 2018
In progress
Apr 2019

MELAKA ANTARA NEGERI TERAWAL BINA INSINERATOR

MelakaKini April 05, 2019