16 - OKU, 17 - Petani & Nelayan, 18 - Hak & Minoriti

16a. Mewujudkan lebih banyak prasarana mesra OKU

May 10, 2018
Achieved
Nov 2018

Melaka tumpu pembangunan sukan OKU

MelakaKini November 21, 2018