16 - OKU, 17 - Petani & Nelayan, 18 - Hak & Minoriti

17a. Menggalakkan dan mengusahakan tanah terbiar terutama tanah adat dengan projek pertanian dan penternakan

May 10, 2018
Not started