16 - OKU, 17 - Petani & Nelayan, 18 - Hak & Minoriti

17c. Mewujudkan program ‘Food Security’ Negeri Melaka

May 10, 2018
In progress
Feb 2019

Food Security Plan Released

MoA February 15, 2019

Jul 2018

Rancangan 'Food Security' menerusi industri perikanan Negeri Melaka

Melaka Kini July 12, 2018