19 - Rekreasi, 20 - IT

19b. Menyediakan jurulatih-jurulatih bertauliah di kawasan rekreasi tertentu bagi membimbing rakyat beriadah secara efektif dan selamat

May 10, 2018
Achieved
Apr 2019

Aktiviti pembangunan sukan dan riadah di negeri Melaka

Melaka Kini April 09, 2019

Mar 2019

RM7.6 juta naik taraf Kompleks Belia dan Sukan

Melaka Kini March 06, 2019