10 - Zakat, 11 - Kebajikan & Kerohanian, 12 - Sukan

12c. Penstrukturan semula kemudahan-kemudahan sukan bagi memaksimakan penggunaannya bagi kemudahan rakyat

May 10, 2018
In progress
Mar 2019

RM7.6 juta naik taraf Kompleks Belia dan Sukan

MelakaKini March 06, 2019